Požadavky při měření krevního tlaku - Echovet

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Průběh vyšetření
Požadavky při měření krevního tlaku:
 
Pro komplexní kardiologické vyšetření, případně diagnostiku dalších onemocnění  je v mnoha případech nutné stanovit hodnotu krevního tlaku. Ve veterinární  praxi se používají nejčastěji oscilometrické a dopplerovské metody. Za zlatý standard je považované dopplerovské měření systolického krevního tlaku, a proto k měření krevního tlaku používám vaskulární dopplery (viz.obr).
             Vlastnímu vyšetření musí předcházet zklidnění zvířete, aby si na prostor ordinace trochu zvyklo. Proto si vždy rezervuji dostatek času před, ale i v průběhu vyšetření. Nutná je přítomnost majitele, na kterého je pacient zvyklý a má v něj největší důvěru.  Právě majitel šetrně přidržuje pacienta, přičemž  může být zvíře umístěno i na jeho klíně. Pro větší objektivitu měřím krevní tlak u každého pacienta několikrát po sobě. Měření tlaku probíhá tak, že pacientovi nasadím manžetu na končetinu a pomocí balónku ji nafouknu. Manžeta musí mít optimální šířku, a proto používám různě velké manžety podle velikosti pacienta (viz.obr)Manžeta je současně napojená na tonometr a na balonek, jenž má výpustný ventil, kterým postupně odpouštím vzduch a snižuji tak tlak v manžetě.  Současně sleduji, při jaké hodnotě tlaku se začne ozývat pulzace v monitorované cévě (viz.obr).
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky