Požadavky na kardiologická vyšetření - Echovet

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Průběh vyšetření
Požadavky na pacienty a majitele přicházejících na vyšetření srdce:

Pacient nemusí být na lačno, případná zažitina v žaludku a ve střevech neovlivní dostupnost srdečních struktur v hrudním prostoru.  Je žádoucí, aby zvíře nebylo rozrušeno, bez hypereventilace (dýchavičnosti ) nebo jiných nežádoucích projevů stresu a agresivity. Eliminovat tyto nežádoucí projevy je často velmi obtížné a těžko se dá mnohdy vystresovaný nebo dýchavičný pacient uklidnit. Proto se snažím, vždy přizpůsobit postup vyšetření a polohu pacienta dle momentálních podmínek a časových možností. Pouze u nezvladatelných  koček, které netolerují jakoukoliv polohu a projevují se agresivně doporučuji podání bezpečných sedativ před vyšetřením.
Oholení srsti provádím v rozsahu takzvaných sonografických „okének“ a to pouze u zvířat, která mají hustou podsadu a ani její prosycení roztokem alkoholu neumožní optimální zobrazitelnost vyšetřovaných struktur. „Okénka“ se nachází z obou stran hrudníku těsně za loketními klouby (viz. obr).
  
K echokardiografickým vyšetřením používáme sektorové sondy, jenž vyzařují ultrazvukové vlny  ve tvaru sektoru , který je žádoucí pro velmi úzký mezižeberní prostor, ve kterém vyšetření provádíme. Naklápěním, rotací případně posunem sondy dosahujeme potřebné projekce pro vyhodnocení parametrů a zhodnocení funkcí srdce. 
Pro jednotlivé váhové kategorie je nutné mít dostupný potřebný rozsah sond s různou frekvencí, přičemž na velká a obří plemena používám sondy s nízkou frekvencí  1-5 MHz, na středně velká plemena sondy s frekvencí  3-8 MHz a na malá a trpasličí plemena a na kočky, štěňata a koťata, případně fretky sondy s vysokou frekvencí  5-12 MHz.
  
Postupu vyšetření
1.       Anamnestická  data,  identifikace pacienta
2.       Klinické vyšetření , auskultace, palpace atd.
3.       Elektrokardiografické vyšetření /EKG/
Na boku nebo ve stoje – zpravidla 4 končetinové svody a jeden hrudní svod (viz. obr.)

Doba záznamu – dle spolupráce a klidu pacienta průměrně 10-15 min.
4.       Echokardiografické vyšetření /ECHO/ provádím převážně ve stoje a to buď přímo na stole, anebo na zemi, případně na pravém a levém boku na speciálně upraveném stole s průřezem zespodu  (viz. obr). Fixaci pacientů mi zajišťuje asistentka, přičemž přítomnost majitele není vždy žádoucí.
Vyšetření je absolutně nebolestivé a nemá dle současných vědeckých poznatků žádný negativní vliv na živé organismy.  I přes tato zjištění se snažím dodržovat bezpečnostní systém ALARA (minimální nutný výkon, za minimálně nutnou dobu pro dosažení adekvátních informací).    
 
Rentgenologické vyšetření neprovádím, neboť většina referujících pacientů má zpravidla aktuální rentgen dutiny hrudní zhotovený a v elektronické podobě ho většinou dostávám již před návštěvou pacienta.  Pokud by referující pracoviště nemělo možnost zhotovit rentgenologické vyšetření mohu toto zajistit na jiných pracovištích, která mi následně snímky zašlou.  
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky